W związku z realizacją projektu Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov i pracami związanymi doposażeniem pomieszczeń muzealnych, Muzeum Protestantyzmu będzie nieczynne do końca stycznia 2018 r.

W dniu 27.12.2018 r. czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschammera będzie nieczynna. 


Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie jest właścicielem bogatych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz muzealnych będących świadectwem wielowiekowej działalności kulturalnej i społecznej luteran, które funkcjonują w strukturach Parafii jako: Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, ochrona oraz udostępnianie i popularyzacja szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa Reformacji na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego.

       Działalność Biblioteki Tschammera jest ściśle związana z początkami na nowo reaktywowanej w 1709 r., jedynej luterańskiej Parafii w księstwie cieszyńskim, co miało miejsce wraz z wyznaczeniem miejsca pod budowę Kościoła Jezusowego przed Cieszynem. Początkowo zwana była biblioteką kościelną. Analogiczna sytuacja dotyczy archiwum Kościoła Jezusowego. Zaś Muzeum Protestantyzmu uruchomiono, 29 marca 2009 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach realizowanego w latach 2007-2010 projektu pt. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego.


 

 

 

 

Wystawa objazdowa "500 lat protestantyzmu na Śląsku. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie" przygotowana  przez Schlesisches Museum w Görlitz

oraz Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie.